PROJEKTY UNIJNE

KAPITAŁ LUDZKI

W związku z realizacją przez ASA Sp. z o.o. w Głubczycach projektu pt. „Akademia AS-ów. Kompleksowy program rozwoju kwalifikacji pracowników firmy ASA Sp. z o.o. Głubczyce.” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
prosimy o przedstawienie oferty cenowej Państwa firmy zgodnie z poniższą specyfikacją:
SZKOLENIA:
KOMUNIKACJA I INFORMACJA ZWROTNA
KOMUNIKACJA W ZESPOLE

Kapitał Ludzki

W związku z licznymi prośbami potencjalnych oferentów o doprecyzowanie/uszczegółowienie warunków zapytania ofertowego informujemy, iż Zapytanie ofertowe nr 4 z dnia 25.02.2014 zostało unieważnione.
Zapytanie po uszczegółowieniu o istotne dla Oferentów informacje zostanie zamieszczone w późniejszym terminie.

Kapitał Ludzki

W związku z realizacją przez ASA Sp. z o.o. w Głubczycach projektu pt.
"Akademia AS-ów. Kompleksowy program rozwoju kwalifikacji pracowników firmy ASA Sp. z o.o. Głubczyce." współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zwracamy się do Państwa z prośbą o przedstawienie oferty szkoleń z zakresu:
 


Nasze marki: