MISJA

Misją firmy ASA jest służba drugiemu człowiekowi rozumiana jako działania służące polepszeniu jakości życia i zdrowia  naszych Klientów. Nasze relacje z Klientami opieramy na zaufaniu, szacunku i wzajemnym zrozumieniu. Działania wobec naszych Klientów są zgodne z prawdą, dokładne i wolne od fałszywych obietnic.

Strategia rynkowa firmy opiera się na konsekwentnej budowie marki polskiej firmy za którą stoją takie wartości jak: nowoczesność, odpowiedzialność, poszanowanie Klienta, etyka biznesu. Te wartości stanowią wewnętrzny element funkcjonowania biznesowego ASA Sp. z o.o., są powszechnie podzielane przez naszych pracowników.

Nasza strategia rynkowa zasadza się na następujących filarach:
• zatrudnianiu najlepszych i najzdolniejszych pracowników,
• wprowadzaniu nowych, innowacyjnych preparatów,
• wzroście zyskowności Spółki,
• wzroście zaangażowania, lojalności i identyfikacji pracowników z firmą,
• upowszechnianiu w Spółce etycznych zachowań,
• doskonaleniu efektywności wdrożonych dobrych praktyk zarządzania,
• budowaniu dobrego wizerunku Spółki.

Realizacja misji i strategii naszej firmy wymaga wyzwolenia zaangażowania i lojalności wszystkich jej pracowników, ponieważ to właśnie oni są „duszą” naszej firmy.

Za sukcesem firmy stoją również wartości które w niej pielęgnujemy i z którymi identyfikują się nasi pracownicy.

Dzięki  aktywnej postawie i akceptacji założenia, że to nasz  pracownik jest czynnikiem sukcesu w realizacji misji i strategii, umacniamy i krzewimy w naszej organizacji takie uniwersalne wartości jak:
•  etyka biznesu,
•  szacunek wobec Klienta i pracownika,
•  uczciwość,
•  szybkość i elastyczność działania,
•  partnerstwo,
•  profesjonalizm i rozwój osobisty,
•  wiedza, oraz przestrzeganie prawa.

Nasze certyfikaty:

Polityka środowiskowa firmy ASA Sp. z o. o. POBIERZ

Certyfikat audyt środowiskowy POBIERZ
 


Nasze marki: